Дозвола за емитовање кабловског програмаБрој дозволе: K115/1-1
Датум: 23.05.2012
Ималац дозволе - емитер:

Цвијета Јовановић ПР, Агенција за производњу и емитовање радијског и телевизијског програма Зенит

Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Кула
Адреса: Светозара Марковића 24/а, Врбас
Телефон: 063/856-9272
Телефакс:
E-mail:
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора:

Serbia Broadband- Srpske kablovske mreže d.o.o.

Скраћени назив оператора: SBB
Адреса: Булевар Зорана Ђинђића 8а, Београд
Телефон: 011/3305-267
Телефакс: 011/333-2724
E-mail: press@sbb.co.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-2/1
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност за кабловску дистрибуцију програма од 24.11.2010. године
Подручје емитовања програма: Врбас, Кула

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/115-1298/12;КН/115-2381/12
Ова дозвола важи:

од 23. мајa 2012. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора SBB