Дозвола за емитовање кабловског програмаБрој дозволе: K57/5
Датум: 05.09.2012
Ималац дозволе - емитер:

Фонд Панонија

Скраћени идентификациони знак емитера: Панон ТВ
Адреса: Аге Мамужића 11, Суботица
Телефон: 024/621-401
024/621-402
Телефакс: 024/621-415
E-mail: office@pannonrtv.com
Шифра (делатности) корисника: 92200 Радио и телевизијске активности

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора:

СЗР КТВ Роберт Варга предузетник

Скраћени назив оператора: СЗР КТВ Роберт Варга
Адреса: Алексе Шантића 54, Сента
Телефон: 0230/72-400
Телефакс: 0230/71-103
E-mail: ktvcoka@pyrotherm.co.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-70/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о пословно-техничкој сарадњи од 20. октобра 2012. године
Подручје емитовања програма: Чока

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање:
Ова дозвола важи:

од 05. септембра 2012. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора СЗР КТВ Роберт Варга