Дозвола за емитовање кабловског програмаБрој дозволе: К49/27
Датум: 19.10.2012
Ималац дозволе - емитер:

Јавно радиодифузно предузеће Студио Б

Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ Студио Б
Адреса: Масарикова 5, Београд
Телефон: 011/2069-009
Телефакс: 011/2069-023
E-mail: organizacija@studiob.rs
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора:

TARGO TELEKOM д.о.о.

Скраћени назив оператора: TARGO TELEKOM
Адреса: Ђорђа Станојевића 12/III, Нови Београд
Телефон: 011/2284-358
Телефакс: 011/2284-358
E-mail: office@targotelekom.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1-01-3450-39/12-1
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност на емитовање телевизијског програма бр. 923 од 26.09.2012. године
Подручје емитовања програма: Београд, Стара Пазова

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: KH/49-467/12
Ова дозвола важи:

од 19. октобра 2012. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора TARGO TELEKOM