Дозвола за емитовање кабловског програмаБрој дозволе: K142/2(IPTV)
Датум: 26.11.2012
Ималац дозволе - емитер:

Друштво за телекомуникације „HD-WIN“ д.о.о.

Скраћени идентификациони знак емитера: Арена спорт 2
Адреса: Високог Стевана 38, Београд
Телефон: 011/3535-600
Телефакс: 011/3535-655
E-mail: office@tvarenasport.com
Шифра (делатности) корисника: 6110 кабловске телекомуникације

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора:

Предузеће за телекомуникације Телеком Србија а.д., Београд

Скраћени назив оператора: ТЕЛЕКОМ СРБИЈА
Адреса: Таковска 2, Београд
Телефон: 011/2111-281
Телефакс: 011/3340-798
E-mail: office@telekom.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-73/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о дистрибуцији програма бр.333042/1 од 15.12.2009. године и Анекс уговора бр. 224712 од 04.08.2012. године
Подручје емитовања програма: Република Србија

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Специјализовани спортски програм
Решење о накнади за кабловско емитовање:
Ова дозвола важи:

од 26. новембра 2012. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора Телеком Србија