Дозвола за емитовање кабловског програмаБрој дозволе: K178/1
Датум: 17.06.2013
Ималац дозволе - емитер:

SKY PLUS DOO маркетиншке активности продукција и радио дифузна делатности Београда

Скраћени идентификациони знак емитера: SKY PLUS
Адреса: Табановачка 5, Београд
Телефон: 011/3979-914
Телефакс: 011/2600-233
E-mail: info@skyplus.rs
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора:

Јавно предузеће ПТТ саобраћаја Србија Београд, Радна јединица Пошта-Нет

Скраћени назив оператора: ЈП ПТТ
Адреса: Таковска 2, Београд
Телефон: 011/3064-130
Телефакс: 011/3641-404
E-mail: samkds@jp.ptt.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-1/1
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност за кабловску дистрибуцију програма од 02. априла 2013. године
Подручје емитовања програма: Београд

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/178-1342/13
Ова дозвола важи:

од 17. јуна 2013. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора ЈП ПТТ