Дозвола за емитовање кабловског програмаБрој дозволе: K3/17
Датум: 28.09.2011
Ималац дозволе - емитер:

Друштво за медијску, издавачку, пропагандну делатност и маркетинг Сос канал д.о.о., Београд

Скраћени идентификациони знак емитера: СОС КАНАЛ
Адреса: Требињска 7, Београд
Телефон: 011/285-2518
Телефакс: 011/285-2524
E-mail: office@soskanal.net
Шифра (делатности) корисника: 92200 Радио и телевизијске активности

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора:

КАБЛОТЕЛ д.о.о. за телекомуникације

Скраћени назив оператора: КАБЛОТЕЛ
Адреса: Светосавска 46, Каћ
Телефон: 021/6211-012
Телефакс: 021/6211-012
E-mail: kablotelkac@gmail.com
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-63/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о кабловској дистрибуцији ТВ програма бр. 95 од 10. августа 2007. године
Подручје емитовања програма: Каћ

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Специјализовани спортски програм
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/3-2672/11
Ова дозвола важи:

од 28. септембра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора КАБЛОТЕЛ