Дозвола за емитовање кабловског програмаБрој дозволе: K3/8
Датум: 28.09.2011
Ималац дозволе - емитер:

Друштво за медијску, издавачку, пропагандну делатност и маркетинг Сос канал д.о.о., Београд

Скраћени идентификациони знак емитера: СОС КАНАЛ
Адреса: Требињска 7, Београд
Телефон: 011/285-2518
Телефакс: 011/285-2524
E-mail: office@soskanal.net
Шифра (делатности) корисника: 92200 Радио и телевизијске активности

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора:

РАДИО ДИФУЗНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВИЗИЈА д.о.о.

Скраћени назив оператора: ВИЗИЈА
Адреса: Комплекс језеро А/32, Нови Пазар
Телефон: 020/331-550
Телефакс: 020/331-555
E-mail: vizija@ptt.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-38/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о пословно-техничкој сарадњи бр. 52/2011 од 11.05.2011. године
Подручје емитовања програма: Сјеница, Тутин

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Специјализовани спортски програм
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/3-2693/11, КН/3-2697/11
Ова дозвола важи:

од 28. септембра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора ВИЗИЈА