Дозвола за емитовање кабловског програмаБрој дозволе: K3/19
Датум: 28.09.2011
Ималац дозволе - емитер:

Друштво за медијску, издавачку, пропагандну делатност и маркетинг Сос канал д.о.о., Београд

Скраћени идентификациони знак емитера: СОС КАНАЛ
Адреса: Требињска 7, Београд
Телефон: 011/285-2518
Телефакс: 011/285-2524
E-mail: office@soskanal.net
Шифра (делатности) корисника: 92200 Радио и телевизијске активности

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора:

PANTIĆ ELECTRONIC CABLE TELEVISION DOO

Скраћени назив оператора: PANELCTV
Адреса: Палих бораца 1, Ритопек
Телефон: 064/17-02-481
Телефакс: 011/8062-988
E-mail: /
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-36/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о пословно-техничкој сарадњи бр. 52/2011 од 11.05.2011. године
Подручје емитовања програма: Општина Гроцка и Палилула

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Специјализовани спортски програм
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/3-2667/11, КН/3-2660/11
Ова дозвола важи:

од 28. септембра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора PANELCTV