Дозвола за емитовање кабловског програмаБрој дозволе: K26/1
Датум: 21.10.2011
Ималац дозволе - емитер:

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE KOLUBARA PRESS DOO

Скраћени идентификациони знак емитера: К РТЛ
Адреса: Орашачка 23, Лазаревац
Телефон: 011/8120-649
Телефакс: 011/8111-53
E-mail: kolubarapress@veze.net
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора:

KOPERNIKUS TECHNOLOGY d.o.o.

Скраћени назив оператора: KOPERNIKUS TECHNOLOGY
Адреса: Јурија Гагарина 206, Нови Београд
Телефон: 011/2177-720
Телефакс: 011/2177-720
E-mail: office@kopernikus.rs
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-8/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о кабловској дистрибуцији ТВ програма бр. 28/11 од 01.08.2011. године
Подручје емитовања програма: Лазаревац, Топола, Аранђеловац

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/26-2934/11/13-1, КН/26-2935/11/13-1
Ова дозвола важи:

од 21. октобра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора KOPERNIKUS TECHNOLOGY