Дозвола за емитовање кабловског програмаБрој дозволе: К100/2
Датум: 16.12.2013
Ималац дозволе - емитер:

Предузеће за радио и телевизијске активности СТВ КА-54 д.о.о.

Скраћени идентификациони знак емитера: РТВ Фортуна
Адреса: Краља Петра I 2, Сомбор
Телефон: 025/23-980
Телефакс: 025/22-454
E-mail: /
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора:

MEDIA KDS DOO

Скраћени назив оператора: MEDIA KDS
Адреса: Париска 15, Сомбор
Телефон: 069/626062
Телефакс: 025/22-840
E-mail: /
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-91/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о пословно-техничкој сарадњи од 06.03.2010. године
Подручје емитовања програма: Сомбор

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/100-41/14
Ова дозвола важи:

од 16. децембра 2013. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора MEDIA KDS