Дозвола за емитовање кабловског програмаБрој дозволе: K48/20
Датум: 07.03.2014
Ималац дозволе - емитер:

Друштво за радио и телевизијске активности „Kopernikus cable network“ д.о.о.

Скраћени идентификациони знак емитера: TV K::CN
Адреса: Цара Душана 45, Ниш
Телефон: 018/519-400
Телефакс: 018/519-401
E-mail: tv.kopernikus@sezampro.rs
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора:

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA USLUGE KATEL NETWORK DOO

Скраћени назив оператора: KATEL NETWORK
Адреса: Максима Горког 49, Панчево
Телефон: 013/2357-224
Телефакс: 013/2357-224
E-mail: katelnetwork@gmail.com
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1-01-3450-17/12-2
Прибављена права за емитовање програма: Сагласност за кабловску дистрибуцију програма бр. 21/14 од 18.02.2014. године
Подручје емитовања програма: Јабука, Качарево

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање:
Ова дозвола важи:

од 07. марта 2014. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора KATEL NETWORK