Дозвола за емитовање кабловског програмаБрој дозволе: K4/5
Датум: 01.04.2014
Ималац дозволе - емитер:

ТВ канал ултра д.о.о., Београд

Скраћени идентификациони знак емитера: УЛТРА
Адреса: Браће Јерковић 117в, Београд
Телефон: 011/367-4311
Телефакс: 011/367-4311
E-mail: /
Шифра (делатности) корисника: 92200 Радио и телевизијске активности

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора:

Интерактивне кабловске обједињене Мреже-И.КОМ, Земун

Скраћени назив оператора: И.КОМ
Адреса: Џона Кенедија 10д, Земун
Телефон: 011/3010-110
Телефакс: 011/3010-110
E-mail: office@ikomline.net
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-7/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о кабловској дистрибуцији ТВ програма бр. 198a/2012 од 01.10.2012. године
Подручје емитовања програма: Београд

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Специјализовани дечји програм
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/4-2715/11
Ова дозвола важи:

од 01. априлa 2014. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора I.KOM