Дозвола за емитовање кабловског програмаБрој дозволе: K21/2
Датум: 21.10.2011
Ималац дозволе - емитер:

Телевизија К23 д.о.о.

Скраћени идентификациони знак емитера: ТВ К23
Адреса: Трг Цара Јована Ненада 15/IX-X, Суботиц
Телефон: 024/553-470
Телефакс: 024/553-470
E-mail: k23@yunord.net
Шифра (делатности) корисника: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Којом се дозвољава кабловско емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система

Назив оператора:

Привредно друштво за телекомуникације САТ-ТРАКТ д.о.о.

Скраћени назив оператора: САТ-ТРАКТ
Адреса: Јована Рајића 5а, Београд
Телефон: 011/304-7567
Телефакс: 011/283-6187
E-mail: beograd@sattrakt.com
Број одобрења РАТЕЛ-а: 1100-35/1
Прибављена права за емитовање програма: Уговор о реемитовању бр. 1491 од 01.07.2010. године
Подручје емитовања програма: Бачка Топола, Кањижа, Стара Моравица

Саставни део дозволе:

Програмски садржај: Емитер целокупног програма
Решење о накнади за кабловско емитовање: КН/21-2916/11, КН/21-2917/11
Ова дозвола важи:

од 21. октобра 2011. године до истека права за емитовање програма путем кабловско дистрибутивног система оператора САТ-ТРАКТ