Dozvola za emitovanje kablovskog programaBroj dozvole: K19/1
Datum: 21.10.2011
Imalac dozvole - emiter:

Preduzeće za promet i usluge MOJA TV d.o.o.

Skraćeni identifikacioni znak emitera: MOJA TV
Adresa: Богдана Теофиловића 3, Чачак
Telefon: 032/225-716
Telefaks: 032/223-156
E-mail: /
Šifra (delatnosti) korisnika: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora:

0

Skraćeni naziv operatora: 0
Adresa: Булевар Зорана Ђинђића 8а, Београд
Telefon: 011/3305-267
Telefaks: 011/333-2724
E-mail: press@sbb.co.rs
Broj odobrenja RATELA-a: 1100-2/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: 0
Područje emitovanja programa: Čačak

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Emiter celokupnog programa
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje:
Ova dozvola važi: