Dozvola za emitovanje kablovskog programaBroj dozvole: K4/3
Datum: 28.09.2011
Imalac dozvole - emiter:

TV kanal ultra d.o.o., Beograd

Skraćeni identifikacioni znak emitera: ULTRA
Adresa: Браће Јерковић 117в, Београд
Telefon: 011/367-4311
Telefaks: 011/367-4311
E-mail: /
Šifra (delatnosti) korisnika: 92200 Радио и телевизијске активности

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora:

0

Skraćeni naziv operatora: 0
Adresa: Булевар Зорана Ђинђића 8а, Београд
Telefon: 011/3305-267
Telefaks: 011/333-2724
E-mail: press@sbb.co.rs
Broj odobrenja RATELA-a: 1100-2/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: 0
Područje emitovanja programa: Beograd, Sombor, Vrbas, Novi Sad, Kikinda, Zrenjanin, Vršac, Valjevo, Bor, Arilje, Čačak, Ivanjica, Kragujevac,Kraljevo, Kruševac, Leskovac, Niš, Novi Pazar, Pirot, Požarevac, Šabac, Sevojno, Vrnjačka Banja, Užice.

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Specijalizovani
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/4-2715/11, КН/4-2737/11, КН/4-2718/11, КН/4-2731/11, КН/4-2724/11, КН/4-2722/11, КН/4-2721/11, КН/4-2717/11, КН/4-2716/11, КН/4-2714/11, КН/4-2740/11, КН/4-2723/11, КН/4-2725/11, КН/4-2726/11, КН/4-2727/11, КН/4-2728/11, КН/4-2729/11, КН/4-2730/11, КН/4-2732/11, КН/4-2733/11, КН/4-2741/11, КН/4-2734/11, КН/4-2720/11, КН/4-2739/11
Ova dozvola važi: