Dozvola za emitovanje kablovskog programaBroj dozvole: К49/19-1
Datum: 07.12.2011
Imalac dozvole - emiter:

Javno radiodifuzno preduzeće Studio B

Skraćeni identifikacioni znak emitera: TV Studio B
Adresa: Масарикова 5, Београд
Telefon: 011/2069-009
Telefaks: 011/2069-023
E-mail: organizacija@studiob.rs
Šifra (delatnosti) korisnika: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora:

0

Skraćeni naziv operatora: 0
Adresa: Булевар Зорана Ђинђића 8а, Београд
Telefon: 011/3305-267
Telefaks: 011/333-2724
E-mail: press@sbb.co.rs
Broj odobrenja RATELA-a: 1100-2/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: 0
Područje emitovanja programa: Niš

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Emiter celokupnog programa
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: KN/49-467/12/13-1
Ova dozvola važi: