Dozvola za emitovanje kablovskog programaBroj dozvole: К109/1
Datum: 23.05.2012
Imalac dozvole - emiter:

SZR NIK Sistem telekomunikacije Nikola Latić preduzetnik Novi Sad

Skraćeni identifikacioni znak emitera: NB INFO Kanal
Adresa: Тодора Тозе Јовановића 4, Нови Сад
Telefon: 062/205-805
Telefaks: 021/402-412
E-mail:
Šifra (delatnosti) korisnika: 6110 Кабловске телекомуникације

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora:

0

Skraćeni naziv operatora: 0
Adresa: Тодора Тозе Јовановића 4/б, Нови Сад
Telefon: 021/679-1744
Telefaks: 021/400-622
E-mail: elta@elta.rs
Broj odobrenja RATELA-a: 1100-52/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: 0
Područje emitovanja programa: Novi Bečej

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Emiter celokupnog programa
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/109-1291/12
Ova dozvola važi: