Dozvola za emitovanje kablovskog programaBroj dozvole: K1/30
Datum: 27.06.2012
Imalac dozvole - emiter:

Radio difuzno preduzeće B 92 a.d.

Skraćeni identifikacioni znak emitera: B 92 Info
Adresa: Булевар Зорана Ђинђића 64, Нови Београд
Telefon: 011/301-2000
Telefaks: 011/301-2001
E-mail: b92@b92.net
Šifra (delatnosti) korisnika: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora:

0

Skraćeni naziv operatora: 0
Adresa: Крњешевачка 84, Шимановци
Telefon: 022/481-071
062/496-174
Telefaks: /
E-mail: kdssrem@gmail.com
Broj odobrenja RATELA-a: 1100-100/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: 0
Područje emitovanja programa: Šimanovci

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Specijalizovani
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: /
Ova dozvola važi: