Dozvola za emitovanje kablovskog programaBroj dozvole: K1/23
Datum: 28.09.2011
Imalac dozvole - emiter:

Radio difuzno preduzeće B 92 a.d.

Skraćeni identifikacioni znak emitera: B 92 Info
Adresa: Булевар Зорана Ђинђића 64, Нови Београд
Telefon: 011/301-2000
Telefaks: 011/301-2001
E-mail: b92@b92.net
Šifra (delatnosti) korisnika: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora:

0

Skraćeni naziv operatora: 0
Adresa: Синђелићева бб, Чачак
Telefon: 032/340-405
Telefaks: 032/340-406
E-mail: office@duga-net.com
Broj odobrenja RATELA-a: 1100-9/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: 0
Područje emitovanja programa: Čačak, Kraljevo, Gornji Milanovac, Požega, Lučani, Guča, Ušće

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Specijalizovani
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/1-2569/11, КН/1-2532/11, КН/1-2542/11, КН/1-2543/11, КН/1-2545/11, КН/1-2544/11
Ova dozvola važi: