Dozvola za emitovanje kablovskog programaBroj dozvole: K3/14
Datum: 28.09.2011
Imalac dozvole - emiter:

Društvo za medijsku, izdavačku, propagandnu delatnost i marketing Sos kanal d.o.o., Beograd

Skraćeni identifikacioni znak emitera: SOS KANAL
Adresa: Требињска 7, Београд
Telefon: 011/285-2518
Telefaks: 011/285-2524
E-mail: office@soskanal.net
Šifra (delatnosti) korisnika: 92200 Радио и телевизијске активности

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora:

0

Skraćeni naziv operatora: 0
Adresa: Синђелићева бб, Чачак
Telefon: 032/340-405
Telefaks: 032/340-406
E-mail: office@duga-net.com
Broj odobrenja RATELA-a: 1100-9/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: 0
Područje emitovanja programa: Čačak, Kraljevo, Gornji Milanovac, Požega, Lučani, Guča, Ušće

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Specijalizovani
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/3-2701, КН/3-2676/11, КН/3-2666/11, КН/3-2690/11, КН/3-2681/11, КН/3-2668/11
Ova dozvola važi: