Dozvola za emitovanje kablovskog programaBroj dozvole: K19/3
Datum: 21.10.2011
Imalac dozvole - emiter:

Preduzeće za promet i usluge MOJA TV d.o.o.

Skraćeni identifikacioni znak emitera: MOJA TV
Adresa: Богдана Теофиловића 3, Чачак
Telefon: 032/225-716
Telefaks: 032/223-156
E-mail: /
Šifra (delatnosti) korisnika: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora:

DOO za trgovinu i usluge KABEL GROUP 85

Skraćeni naziv operatora: KABEL GROUP 85
Adresa: Књегиње Љубице 5, Чачак
Telefon: 032/358-188
Telefaks: 032/355-523
E-mail: cityktv@sbb.rs
Broj odobrenja RATELA-a: 1100-11/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Saglasnost za kablovsku distribuciju programa od 01. decembra 2010. godine
Područje emitovanja programa: Čačak

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Emiter celokupnog programa
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje:
Ova dozvola važi:

od 21. oktobra 2011. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora KABEL GROUP 85