Dozvola za emitovanje kablovskog programaBroj dozvole: K3/32
Datum: 16.03.2012
Imalac dozvole - emiter:

Društvo za medijsku, izdavačku, propagandnu delatnost i marketing Sos kanal d.o.o., Beograd

Skraćeni identifikacioni znak emitera: SOS KANAL
Adresa: Требињска 7, Београд
Telefon: 011/285-2518
Telefaks: 011/285-2524
E-mail: office@soskanal.net
Šifra (delatnosti) korisnika: 92200 Радио и телевизијске активности

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora:

Pegaz KTV d.o.o.

Skraćeni naziv operatora: Pegaz KTV
Adresa: Маршала Тита 17, Крупањ
Telefon: 034/681-547
Telefaks: 034/681-547
E-mail: pegazturs@gmail.com
Broj odobrenja RATELA-a: 1100-72/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa Poslovnim udruženjem kablovskih operatora Srbije br. 52/2011 od 11.05.2011. godine
Područje emitovanja programa: Krupanj

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Specijalizovani sportski program
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/3-760/12
Ova dozvola važi:

od 16. marta 2012. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora Pegaz KTV