Dozvola za emitovanje kablovskog programaBroj dozvole: K1/15
Datum: 28.09.2011
Imalac dozvole - emiter:

Radio difuzno preduzeće B 92 a.d.

Skraćeni identifikacioni znak emitera: B 92 Info
Adresa: Булевар Зорана Ђинђића 64, Нови Београд
Telefon: 011/301-2000
Telefaks: 011/301-2001
E-mail: b92@b92.net
Šifra (delatnosti) korisnika: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora:

Preduzeće PEP-KDS d.o.o.

Skraćeni naziv operatora: PEP-KDS
Adresa: Танкосићева58, Крагујевац
Telefon: 034/337-618
Telefaks: 034/339-266
E-mail: bpetrovickg@sbb.co.rs
Broj odobrenja RATELA-a: 1100-71/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Saglasnost za kablovsku distribuciju programa br. 168/2011 od 24. maja 2011. godine
Područje emitovanja programa: Batočina, Majdanpek

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Specijalizovani informativni program
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: КН/1-2560/11, КН/1-2561/11
Ova dozvola važi:

od 28. septembra 2011. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora PEP-KDS