Dozvola za emitovanje kablovskog programaBroj dozvole: K1/19
Datum: 28.09.2011
Imalac dozvole - emiter:

Radio difuzno preduzeće B 92 a.d.

Skraćeni identifikacioni znak emitera: B 92 Info
Adresa: Булевар Зорана Ђинђића 64, Нови Београд
Telefon: 011/301-2000
Telefaks: 011/301-2001
E-mail: b92@b92.net
Šifra (delatnosti) korisnika: 6020 Производња и емитовање телевизијског програма

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora:

Preduzeće SAT TV METEOR d.o.o.- Kablovsko-telekomunikacioni sistemi

Skraćeni naziv operatora: SAT TV METEOR
Adresa: Димитрија Туцовића 151, Ужице
Telefon: 031/521-932
Telefaks: 031/518-456
E-mail: sattvmeteor@sbb.co.rs
Broj odobrenja RATELA-a: 1100-83/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Saglasnost za kablovsku distribuciju programa br. 187/2011 od 06. juni 2011. godine
Područje emitovanja programa: Opština Čajetina

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Specijalizovani informativni program
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: KН/1-2565/11
Ova dozvola važi:

od 28. septembra 2011. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora SAT TV METEOR