Dozvola za emitovanje kablovskog programaBroj dozvole: K13/6-1
Datum: 02.09.2013
Imalac dozvole - emiter:

FILMSKI KABLOVSKI TV KANAL CINEMANIA DOO

Skraćeni identifikacioni znak emitera: CINEMANIA
Adresa: Булевар Зорана Ђинђића бр. 8а, Београд
Telefon: 011/283-0603
Telefaks: 011/283-0612
E-mail: /
Šifra (delatnosti) korisnika: 5911 Производња кинематографских дела, аудио-визуелних производа и телевизијског програма

Kojom se dozvoljava kablovsko emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema

Naziv operatora:

Interaktivne kablovske objedinjene Mreže-I.KOM, Zemun

Skraćeni naziv operatora: I.KOM
Adresa: Џона Кенедија 10д, Земун
Telefon: 011/3010-110
Telefaks: 011/3010-110
E-mail: office@ikomline.net
Broj odobrenja RATELA-a: 1100-7/1
Pribavljena prava za emitovanje programa: Saglasnost za kablovsku distribuciju programa br. 224/2008 od 08. aprila 2008. godine
Područje emitovanja programa: Beograd

Sastavni deo dozvole:

Programski sadržaj: Specijalizovani filmski program
Rešenje o naknadi za kablovsko emitovanje: KН/13-2848/11
Ova dozvola važi:

od 02. septembra 2013. godine do isteka prava za emitovanje programa putem kablovsko distributivnog sistema operatora I.KOM