Број дозволе: 457/2010-2
Пун назив емитера:

Удружење грађана Хелпx

Скраћени идентификациони знак емитера:

Радио Хелп

Mатични број: 17250027
ПИБ: 101962754
Адреса: Светозара Марковића 26
Место: Младеновац
Телефон: 011/8231-655
Факс: 011/8231-655
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Јелена С. Минић
Главни и одговорни уредник: Јелена С. Миинић
Власничка структура:
1. Јелена С. Минић, Топола
2. Александар Грчић, Младеновац
3. Томислав Расулић, Кораћица
Рок важења дозволе:

од 11.01.2010.године до 11.01.2018.године

Зона покривања:Локално подручје
Врста емитера према садржају програма:

Емитер целокупног програма

Ознаке мреже / Локација предајника:
Лр 280/Космај фреквенција 106,4 MHz