Број дозволе: 110/2008-3
Пун назив емитера:

Дискос друштво са ограниченом одговорношћу за издавање и производњу носача звука и слике

Скраћени идентификациони знак емитера:

ТВ Дискос

Mатични број: 07194889
ПИБ: 100365864
Адреса: Крушевачка бр. 22
Место: Александровац
Телефон: 037/751-125
037/751-296
Факс: 037/751-296
Email адреса:
Сајт: http://www.diskos.rs
Одговорно лице за заступање: Ана Стајић
Главни и одговорни уредник: Миодраг Милутиновић
Власничка структура:
1. Миодраг Милутиновић, Крушевац - 42,57%
2. Миломир Кнежевић, Крушевац - 57,43%
Рок важења дозволе:

од 07.03.2008. до 07.03.2016.године

Зона покривања:Локално подручје
Врста емитера према садржају програма:

Емитер целокупног програма

Ознаке мреже / Локација предајника:
Л 65/Александровац, канал 44