Број дозволе: 116/2008
Пун назив емитера:

Предузеће за издавачку делатност, радио и телевизију Мелос Д.О.О.

Скраћени идентификациони знак емитера:

ТВ Мелос

Mатични број: 07388217
ПИБ: 101775093
Адреса: Хајдук Вељкова 2
Место: Краљево
Телефон: 036/320-888
036/322-555
Факс:
Email адреса:
Сајт: http://www.rtvmelos.net
Одговорно лице за заступање: Зоран Јовановић
Главни и одговорни уредник: Зоран Јовановић
Власничка структура:
1. Зоран Јовановић, Краљево - 100%
Рок важења дозволе:

од 07.03.2008.године до 07.03.2016.године

Зона покривања:Локално подручје
Врста емитера према садржају програма:

Емитер целокупног програма

Ознаке мреже / Локација предајника:
Л 081 - Краљево-водоторањ, канал 37