Број дозволе: 119/2008
Пун назив емитера:

Радио и телевизија Канал-М Д.О.О.

Скраћени идентификациони знак емитера:

ТВ Канал М

Mатични број: 17124137
ПИБ: 101098324
Адреса: Немањина бб
Место: Параћин
Телефон: 035/568-111
035/568-112
Факс:
Email адреса:
Сајт: http://www.mihajlovic.rs
Одговорно лице за заступање: Миодраг Радуновић
Главни и одговорни уредник: Емил Милојевић
Власничка структура:
1. Дејан Михајловић, Параћин - 100%
Рок важења дозволе:

од 07.03.2008.године до 07.03.2016.године

Зона покривања:Локално подручје
Врста емитера према садржају програма:

Емитер целокупног програма

Ознаке мреже / Локација предајника:
Л 086 - Параћин-Чукара, канал 24