Број дозволе: 121/2008-4
Пун назив емитера:

Привредно друштво радио телевизија Јасеница д.о.о.

Скраћени идентификациони знак емитера:

ТВ Јасеница

Mатични број: 07238207
ПИБ: 101401226
Адреса: Француска 9/9
Место: Смедеревска Паланка
Телефон: 026/313-030
Факс: 026/313-030
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Саша Матевски
Главни и одговорни уредник: Бојан Живковић
Власничка структура:
1. Горан Миљуш - 100%
Рок важења дозволе:

од 07.03.2008.године до 07.03.2016.године

Зона покривања:Локално подручје
Врста емитера према садржају програма:

Емитер целокупног програма

Ознаке мреже / Локација предајника:
Л 090 - Смедеревска Паланка-Француска 9, канал 26