Број дозволе: 123/2008-6
Пун назив емитера:

Предузеће за производњу, промет и услуге Клик-комерц Д.О.О.

Скраћени идентификациони знак емитера:

ТВ Клик

Mатични број: 06957153
ПИБ: 100500773
Адреса: Војводе Мишића 38
Место: Ариље
Телефон: 031/894-962
Факс: 031/894-862
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Марина Вукашиновић
Главни и одговорни уредник: Марина Вукашиновић
Власничка структура:
1. Петар Танасковић, Беорад - 40%
2. Предраг Остојић, Ариље - 60%
Рок важења дозволе:

од 07.03.2008.године до 07.03.2016.године

Зона покривања:Локално подручје
Врста емитера према садржају програма:

Емитер целокупног програма

Ознаке мреже / Локација предајника:
Л 99 /Ариље, канал 35