Број дозволе: 129/2008-1
Пун назив емитера:

РАДИО ДИФУЗНО ДРУШТВО РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА АС ДОО, ШАБАЦ

Скраћени идентификациони знак емитера:

ТВ АС

Mатични број: 07862270
ПИБ: 10008303
Адреса: Краља Милана 9
Место: Шабац
Телефон: 015/341-464

Факс: 015/341-465
Email адреса:
Сајт: http://www.rtvas.rs
Одговорно лице за заступање: Весна Урошевић
Главни и одговорни уредник: Маринко Урошевић
Власничка структура:
1. Маринко Урошевић-51%
2. Весна Урошевић-49 %
Рок важења дозволе:

од 07.03.2008.године до 07.03.2016.године

Зона покривања:Локално подручје
Врста емитера према садржају програма:

Емитер целокупног програма

Ознаке мреже / Локација предајника:
Алотмент Цер Маљен: Шабац, Ваљево, Мали Зворник, Лозница
ЦМ MUX 2