Број дозволе: 3-1/2006-13
Пун назив емитера:

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА МАРКЕТИНГ, ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ, РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈУ HAPPY TV Д.О.О., БЕОГРАД

Скраћени идентификациони знак емитера:

НАЦИОНАЛНА HAPPY TV

Mатични број: 17004301
ПИБ: 100295660
Адреса: Александра Дупчека 14
Место: Београд
Телефон: 011/377-8300
Факс: 011/377-8235
Email адреса:
Сајт: http://www.happytv.rs
Одговорно лице за заступање: Александра Крстић
Главни и одговорни уредник: Александра Крстић
Власничка структура:
1. "Канал 1" д.о.о., Београд - 37,24%
2. "Идеограм" д.о.о., Београд - 62,76%
Рок важења дозволе:

од 04.08.2006.године до 04.08.2022.године

Зона покривања:Подручје целе републике
Врста емитера према садржају програма:

Емитер целокупног програма

Општа медијска услуга у периоду од 00 до 07 и од 08 до 00 сати

Ознаке мреже / Локација предајника:
MUX 1