Број дозволе: 150/2008-3
Пун назив емитера:

Предузеће за услуге и информисање Екран О.Д. Енвер Исламовић и др.

Скраћени идентификациони знак емитера:

Санџак ТВ

Mатични број: 17191632
ПИБ: 101792953
Адреса: Хилма Рожајца 55
Место: Нови Пазар
Телефон: 020/317-077
Факс: 020/317-886
Email адреса:
Сајт: http://www.universa.tv
Одговорно лице за заступање: Ферид Булић
Главни и одговорни уредник: Сујелман Ј.Затрић
Власничка структура:
1. Ферид Булић - 100%, Нови Пазар
Рок важења дозволе:

од 16.06.2008.године до 16.06.2016.године

Зона покривања:Локално подручје
Врста емитера према садржају програма:

Емитер целокупног програма

Ознаке мреже / Локација предајника:
Л 035 - Нови Пазар-Шутеновачко брдо, канал 09