Број дозволе: 152/2008-3
Пун назив емитера:

Радио телевизија Младеновац д.о.о.

Скраћени идентификациони знак емитера:

ТВ Младеновац

Mатични број: 17569325
ПИБ: 103485147
Адреса: Краља Петра I, бр. 175
Место: Младеновац
Телефон: 011/8232-338
011/8231-555
Факс: 011/8231-555
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: в.д. директора Предраг Александрић
Главни и одговорни уредник: Милош Масларић
Власничка структура:
1. Дејан Александрић - 9,86%
2. Јанко Малешевић - 4,93%
3. Акционарски фонд а.д., Београд - 14,8%
4. Агенција за приватизацију Републике Србије, Београд - 70,41%
Рок важења дозволе:

од 16.06.2008.године до 16.06.2016.године

Зона покривања:Локално подручје
Врста емитера према садржају програма:

Емитер целокупног програма

Ознаке мреже / Локација предајника:
Л 62/Космај, канал 34