Број дозволе: 157/2008-4
Пун назив емитера:

Привредно друштво Фур Д.О.О.

Скраћени идентификациони знак емитера:

ТВ Руф

Mатични број: 20293446
ПИБ: 105022284
Адреса: Српских владара 528
Место: Петровац
Телефон: 012/500-022
Факс:
Email адреса:
Сајт: http://www.rufrtv.com
Одговорно лице за заступање: Лела Димитријевић Сандуловић
Главни и одговорни уредник: Лела Димитријевић Сандуловић
Власничка структура:
1. Лела Димитријевић, Сандуловић, Петровац на Млави - 100%
Рок важења дозволе:

од 16.06.2008.године до 16.06.2016.године

Зона покривања:Локално подручје
Врста емитера према садржају програма:

Емитер целокупног програма

Ознаке мреже / Локација предајника:
Л 88/Петровац-караула, канал 41