Број дозволе: 187/2008-2
Пун назив емитера:

Информативно јавно предузеће Прешево

Скраћени идентификациони знак емитера:

Радио Прешево

Mатични број: 07221738
ПИБ: 100520140
Адреса: Петнаестог новембра 90
Место: Прешево
Телефон: 017/668-291
Факс: 017/668-291
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Решат Незири
Главни и одговорни уредник: Зећирија Незири
Власничка структура:
1. Општина Прешево - 100%
Рок важења дозволе:

од 18.08.2008.године до 18.08.2016.године

Зона покривања:Локално подручје
Врста емитера према садржају програма:

Емитер целокупног програма

Ознаке мреже / Локација предајника:
Лр 41/Прешево-Балаван, фреквенција 102,3 MHz