Број дозволе: 6/2006-11
Пун назив емитера:

РАДИО ДИФУЗНО ПРЕДУЗЕЋЕ Б92 А.Д., БЕОГРАД

Скраћени идентификациони знак емитера:

RADIO PLAY

Mатични број: 07528604
ПИБ: 100049242
Адреса: Аутопут За Загреб 22
Место: Београд, Земун
Телефон: 011/301-2000
Факс: 011/301-2001
Email адреса:
Сајт: http://www.playradio.rs
Одговорно лице за заступање: Гордана Миздрак
Главни и одговорни уредник: Немања Костић
Власничка структура:
1.Astonko доо, Београд – 85%
(Raiffeisenbank ad Beograd-kastodi RN-KS-73,65)
2.B92 Trust доо, Београд – 11,38%
3.Fox televizija доо, Београд – 1,31%
4.Мали акционари – 2,31%
Рок важења дозволе:

од 04.08.2006. године до 04.08.2022.године

Зона покривања:Подручје целе републике
Врста емитера према садржају програма:

Емитер целокупног програма

Ознаке мреже / Локација предајника:
Кр 1/Рудник, фреквенција 102,30 MHz; Дели Јован, фреквенција 104,80 MHz; Копаоник-Гобеља, фреквенција 106,60 MHz; Црвени Чот, фреквенција 103,20 MHz; Београд-Торлак, фреквенција 92,50 MHz; Гучево, фреквенција 105,80 MHz; Битовик, фреквенција 102,70 MHz; Кикинда, фреквенција 101,60 MHz; Овчар, фреквенција 105,60 MHz; Јастребац, фреквенција 104,60 MHz; Врање-Пљачковица, фреквенција 98,10 MHz; Црни врх-Пирот, фреквенција 91,30 MHz; Вршац-брег, фреквенција 101,70 MHz; Сомбор, фреквенција 103,40 MHz; Ужице-Забучје, фреквенција 97,10 MHz; Нови Пазар-Шутеновачко брдо, фреквенција 92,70 MHz; Ваљево-Мрчић, фреквенција 106,30 MHz; Ћуприја-Гиље, фреквенција 103,9 MHz; Суботица, фреквенција 103,90 MHz.