Број дозволе: 199/2008-3
Пун назив емитера:

Беоцедип Д.О.О.

Скраћени идентификациони знак емитера:

Радио Стари Рас

Mатични број: 20237317
ПИБ: 104782138
Адреса: Алексе Ненадовића 19-21
Место: Нови Београд
Телефон: 011/404-9880
Факс: 011/308-9007
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Јадранка Дујић
Главни и одговорни уредник: Јадранка Дујић
Власничка структура:
1. Милош Крџић - 100%
Рок важења дозволе:

од 18.08.2008.године до 18.08.2016.године

Зона покривања:Локално подручје
Врста емитера према садржају програма:

Емитер целокупног програма

Ознаке мреже / Локација предајника:
Лр 062 - Рашка-Градац, фреквенција 105,0 МХз