Број дозволе: 200/2008-1
Пун назив емитера:

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ РАДИО АМАРО ДОО СЈЕНИЦА

Скраћени идентификациони знак емитера:

РАДИО АМАРО

Mатични број: 17192370
ПИБ: 100945883
Адреса: Милорада Јовановића 41
Место: Сјеница
Телефон: 020/741-514
Факс: 020/740-900
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Хикмет Зековић
Главни и одговорни уредник: Елма Зековић
Власничка структура:
1. Хикмет Зековић-100%
Рок важења дозволе:

од 18.08.2008.године до 18.08.2016.године

Зона покривања:Локално подручје
Врста емитера према садржају програма:

Емитер целокупног програма

Ознаке мреже / Локација предајника:
Лр 64/Сјеница, фреквенција 94,5 MHz