Број дозволе: 204/2008-1
Пун назив емитера:

Ортачко друштво за емитовање радио и телевизијског програма Жарко Тимотијевић и др. Сезам

Скраћени идентификациони знак емитера:

Радио Сезам

Mатични број: 17225880
ПИБ: 100626326
Адреса: Моше Пијаде 21 а/4
Место: Бор
Телефон: 030/443-363
030/422-324
Факс:
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Жарко Тимотијевић
Главни и одговорни уредник: Милош Лазаревић
Власничка структура:
1. Жарко Тимотијевић, Бор - 50%
2. Јелена Тимотијевић, Бор - 50%
Рок важења дозволе:

од 18.08.2008.године до 18.08.2016.године

Зона покривања:Локално подручје
Врста емитера према садржају програма:

Емитер целокупног програма

Ознаке мреже / Локација предајника:
Лр 069 - Бор-Стрелиште, фреквенција 91,3 МХз