Број дозволе: 205/2008-4
Пун назив емитера:

Друштво за емитовање радио и телевизијског програма Комета доо

Скраћени идентификациони знак емитера:

Клик ФМ 030

Mатични број: 06276768
ПИБ: 100568581
Адреса: Моше Пијаде 29/5
Место: Бор
Телефон: 030/2495-495
Факс: 030/2495-495
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Душан Алексић
Главни и одговорни уредник: Душан Алексић
Власничка структура:
1. Душан Алексић, Бор - 30%
2. Жарко Симовић, Нови Сад - 70%
Рок важења дозволе:

од 18.08.2008.године до 18.08.2016.године

Зона покривања:Локално подручје
Врста емитера према садржају програма:

Емитер целокупног програма

Ознаке мреже / Локација предајника:
Лр 70/Бор, фреквенција 99,5 MHz