Број дозволе: 242/2008-1
Пун назив емитера:

Производно, трговинско и услужно предузеће Техника плус Д.О.О.

Скраћени идентификациони знак емитера:

Радио Д

Mатични број: 07962339
ПИБ: 101267363
Адреса: Радничка бб
Место: Лучани
Телефон: 032/817-236
Факс:
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Јелена Јањић
Главни и одговорни уредник: Жељко Плавшић
Власничка структура:
1. Јелена Зечевић, Лучани - 50%
2. Иван Јањић, Лучани - 50%
Рок важења дозволе:

од 18.08.2008. до 18.08.2016.године

Зона покривања:Локално подручје
Врста емитера према садржају програма:

Емитер целокупног програма

Ознаке мреже / Локација предајника:
Лр 175 - Лучани, фреквенција 94,0 МHz