Број дозволе: 244/2008-2
Пун назив емитера:

Предузеће за промет и услуге Слобода 90 А.Д.

Скраћени идентификациони знак емитера:

Радио Крупањ

Mатични број: 07867336
ПИБ: 101395287
Адреса: Жикице Јовановића бб
Место: Крупањ
Телефон: 015/582-830
Факс: 015/581-300
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Владимир Зарин
Главни и одговорни уредник: Радивоје Павловић
Власничка структура:
1. Акцијски фонд Републике Србије - 15,554%
2. Владимир Зарин - 81,818%
3. Саша Богдановић - 1,314%
4. Радивоје Павловић - 1,314%
Рок важења дозволе:

од 18.08.2008.године до 18.08.2016.године

Зона покривања:Локално подручје
Врста емитера према садржају програма:

Емитер целокупног програма

Ознаке мреже / Локација предајника:
Лр 189 - Јагодња-град, фреквенција 94,7 МХз