Број дозволе: 246/2008
Пун назив емитера:

Предузеће за радиодифузију Радио Цер Д.О.О.

Скраћени идентификациони знак емитера:

Радио Цер

Mатични број: 17012436
ПИБ: 10008019
Адреса: Маршала Тита 10
Место: Липолист
Телефон: 015/274-410
Факс: 015/295-125
Email адреса:
Сајт: http://www.radiocer.com
Одговорно лице за заступање: Томислав Поповић
Главни и одговорни уредник: Томислав Поповић
Власничка структура:
1. Томислав Поповић, Липолист - 100%
Рок важења дозволе:

од 18.08.2008.године до 18.08.2016.године

Зона покривања:Локално подручје
Врста емитера према садржају програма:

Емитер целокупног програма

Ознаке мреже / Локација предајника:
Лр 191 - Липолист, фреквенција 90,2 МХз