Број дозволе: 18/2006-11
Пун назив емитера:

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО БЕТА РАДИО Д.О.О., БЕОГРАД

Скраћени идентификациони знак емитера:

РАДИО AS FM BEOGRAD 107,9

Mатични број: 20126663
ПИБ: 104282307
Адреса: Мије Ковачевића 10д
Место: Београд
Телефон: 011/2762-822
Факс: 011/2762-822
Email адреса:
Сајт: http://www.radioas.fm
Одговорно лице за заступање: Александар Ђурић
Главни и одговорни уредник: Александар Ђурић
Власничка структура:
1. НС-АС д.о.о., Нови Сад - 100%
Рок важења дозволе:

oд 20.11.2006. године до 20.11.2022. године.

Зона покривања:Регион Града Београда
Врста емитера према садржају програма:

Емитер целокупног програма

Ознаке мреже / Локација предајника:
Бгр 5/Београд-Београђанка, фреквенција 107,90 МHz