Број дозволе: 290/2008-3
Пун назив емитера:

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ LADY LENA Д.О.О., ЖИТОРАЂА

Скраћени идентификациони знак емитера:

RADIO AD HERCCULLEM

Mатични број: 20185465
ПИБ: 104633986
Адреса: Светосавска 2
Место: Житорађе
Телефон: 063/628-651
Факс:
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Андра Јовановић
Главни и одговорни уредник: Андра Јовановић
Власничка структура:
1.Андра Јовановић-100%
Рок важења дозволе:

од 01.12.2008.године до 01.12.2016.године

Зона покривања:Локално подручје
Врста емитера према садржају програма:

Емитер целокупног програма

Ознаке мреже / Локација предајника:
Лр 55/Житорађа, фреквенција 97,5 MHz