Број дозволе: 291/2008-1
Пун назив емитера:

Радио Ђердап А.Д.

Скраћени идентификациони знак емитера:

Радио Ђердап

Mатични број: 07339321
ПИБ: 100694552
Адреса: Саве Ковачевића 1
Место: Кладово
Телефон: 019/808-171
019/801-213
Факс:
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: Љубиша Спасић
Главни и одговорни уредник: Љубиша Спасић
Власничка структура:
1. Љубиша Спасић, Кладово - 31%
2. Богосав Поповић, Кладово - 57%
3. Сопствене акције по закону о приватизацији - 12%
Рок важења дозволе:

од 01.12.2008.године до 01.12.2016.године

Зона покривања:Локално подручје
Врста емитера према садржају програма:

Емитер целокупног програма

Ознаке мреже / Локација предајника:
Лр 076 - Кладово-Кулмја, фреквенција 89,0 МХз