Број дозволе: 298/2008-2
Пун назив емитера:

Привредно друштво за радио-телевизијске активности Радио Дедал Д.О.О.

Скраћени идентификациони знак емитера:

Радио Дедал

Mатични број: 20264012
ПИБ: 104887498
Адреса: Смедеревски пут 2б
Место: Лештане
Телефон: 011/8062-522
Факс: 011/8062-422
Email адреса:
Сајт: http://www.radiodedal.com
Одговорно лице за заступање: Ивица Стојановић
Главни и одговорни уредник: Ивица Стојановић
Власничка структура:
1. Дедал д.о.о., Београд - 90%
2. Ивица Стојановић, Београд - 10%
Рок важења дозволе:

од 01.12.2008.године до 01.12.2016.године

Зона покривања:Локално подручје
Врста емитера према садржају програма:

Емитер целокупног програма

Ознаке мреже / Локација предајника:
Лр 90/Гроцка, фреквенција 88,1 MHz