Број дозволе: 300/2008-2
Пун назив емитера:

Јавно предузеће за информисање Радио Лазаревац са потпуном одговорношћу

Скраћени идентификациони знак емитера:

Радио Лазаревац

Mатични број: 17061259
ПИБ: 102196313
Адреса: Карађорђева бр. 20
Место: Лазаревац
Телефон: 011/8123-370; 011/8121-791
Факс: 011/8123-370
Email адреса:
Сајт:
Одговорно лице за заступање: в.д. Гордана Поповић
Главни и одговорни уредник: Иванка Ивановић
Власничка структура:
1. Општина Лазаревац - 100%
Рок важења дозволе:

од 01.12.2008. до 01.12.2016.године

Зона покривања:Локално подручје
Врста емитера према садржају програма:

Емитер целокупног програма

Ознаке мреже / Локација предајника:
Лр 092 - Лазаревац, фреквенција 89,3 МHz